De Club van Oud Medewerkers KPN Regio Amsterdam (COM KPN Asd) verzorgt voor haar leden en hun partners jaarlijks een terugkomdag c.q. nieuwjaarbijeenkomst alsmede een dagje uit. Doelstelling COM KPN Asd is bedoeld voor KPN medewerkers die na hun VUT of pensioendatum contact willen blijven houden met (oud) collega’s en het KPN bedrijf. Lidmaatschap Het lidmaatschapsgeld bedraagt per (oud) medewerker € 20,- per jaar (2020). Het lidmaatschapsgeld voor een (oud) medewerker met een partner (of huisgenoot) bedraagt € 40,- per jaar. Voor dit lidmaatschapsgeld kunt u (en uw partner) gratis deelnemen aan de terugkomdag. Hierbij ontvangt eveneens zonder kosten koffie, thee en een drankje. Alle andere consumpties komen voor uw eigen rekening. Verder organiseert COM KPN Asd elk jaar een uitgaansdag. Hiervoor betaald u, in 2020, € 30,-. Voor uw partner betaald u ook € 30,- mits u ook het lidmaatschapsgeld voor uw partner heeft voldaan. De kosten van de uitgaansdag is inclusief koffie, thee, een drankje en de lunch. Het lidmaatschapsgeld voor het komende jaar moet vóór 15 december van het lopende jaar zijn voldaan. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk vóór 15 december bij de secretaris van de COM KPN Asd. Lid worden U kunt u aanmelden als lid indien u werkzaam was (tot het moment van pensionering) bij KPN of Getronics in de regio Amsterdam of elders bij KPN maar bent u woonachtig in grof weg Noord Holland en Flevoland en thans in het bezit van een KPN / Getronics pensioennummer. Lid worden doet u door onder Aanmelden / Contact een e-mail te zenden aan onze secretaris. COM KPN Asd is aangesloten bij de (PersoneelsVoorzieningen KPN).
Club Oud Medewerkers KPN Regio Amsterdam
Welkom
Welkom!